Opening multifunctionele accommodatie in De Bilt

by Lolke Ket on November 28, 2013

groupa-cec-het-lichtruim

Afgelopen vrijdag heeft in het bijzijn van honderden gasten, de opening plaats gevonden van het cultureel educatief centrum Het Lichtruim.
Last Friday the grand opening of the cultural educational center Het Lichtruim took place amidst a few hundred guests.

groupa-cec-het-lichtruim-centrale-trap

De 10.000 m2 grote multifunctionele accommodatie biedt onderdak aan een basisschool, kinderopvang, jeugdhulpverlening, muziek & kunstencentrum, centrum jeugd en gezin, bibliotheek, theater en gymzaal.  Op de bovenste twee verdiepingen zijn twintig appartementen gesitueerd.
The 10,000 sqm multifunctional accommodation houses an elementary school, childcare, youth assistance, music & arts centre, centre for youth & family, library, theater and gym. The two top floors comprise twenty apartments.

groupa-cec-het-lichtruim-trap-bibliotheek

Hoogtepunt gedurende de opening was de speech van Annemarie Hoornsman – directeur van de basisschool – die namens alle gebruikers sprak.  Haar treffende woorden bevestigen voor ons ontwerpers, het slagen van wellicht de belangrijkste doelstelling bij het samen één gebouw betrekken: “Mensen die thuiskomen, een maxicosi uit de auto tillen, nog even langs de snackbar gaan… ‘It takes a village to raise a child’ schoot er op dat moment door me heen. En die gedachte heeft me niet meer losgelaten Samen zijn wij die village. We versterken en inspireren elkaar en ik ben iedereen zo dankbaar dat we dit kunnen doen.”
Highlight during the opening was the speech performed by Annemarie Hoornsman – director of the elementary school – and speaking on behalf of all tenants.  Her touching words confirm for us designers, the success of perhaps the most important objective in settling together under one roof: ‘People coming home, lifting a maxicosi from the car, just popping into the snackbar. At that moment it crossed my mind that [it takes a village to raise a child]. That thought has never left me. Together we are that village. We strengthen and inspire one another, and I am so grateful to everyone that we can actually do this.’

groupa-cec-het-lichtruim-bibliotheek

Fotografie: Jan de Vries

 

 

 

LinkedIn Facebook Twitter Stumble Upon Delicious Digg More

Leave a Comment

Previous post:

Next post: