Stationsgebied Harderwijk: een integraal GROUP A-ontwerp

by Jos Overmars on August 5, 2015

Panoramafoto van stationsgebied Harderwijk tijdens inschuiven tunnelmoot

Afgelopen weekend werd het eerste tunnelsegment vlakbij station Harderwijk op zijn plek geschoven. Een belangrijke mijlpaal in het project. Er komt niet alleen een nieuwe tunnel, het volledige stationsgebied wordt aangepast. Jos Overmars is als projectleider betrokken bij het hele project en vertelt.

Jos is architect bij GROUP A en was in het voortraject onderdeel van het ontwerpteam. Het team maakte een integraal ontwerp voor het hele gebied. ‘GROUP A is niet alleen verantwoordelijk voor de vormgeving van de nieuwe tunnel. Ook het ontwerp van het nieuwe stationsgebouw, het busstation, het stationsplein, de fietsenstalling, de fietsbrug en het park aan de zuidzijde zijn onderdeel van onze opdracht,’ licht Jos toe. Nu de uitvoering is gestart, is Jos als projectleider betrokken bij de dagelijkse gang van zaken: besprekingen met projectpartner Adam Visser, contact met de opdrachtgevers en de aannemer, het beantwoorden van bouwkundige en esthetische vragen en bijwonen van vergaderingen.

Stationsgebied Harderwijk

Het stationsgebied van Harderwijk gaat volledig op de schop. Randstadspoor wordt ingepast en ook de mogelijke intercitystop in de toekomst zorgt dat het huidige gebied aangepast moet worden. ‘De huidige gelijkvloerse kruising tussen de sporen en het overige verkeer wordt vervangen door een ongelijkvloerse kruising aan de andere zijde van het huidige stationsgebouw. Een nieuwe tunnel vormt de interwijkverbinding voor auto’s, fietsers en voetgangers, toegang tot de treinperrons wordt ingepast in de tunnel en het stationsgebouw wordt vervangen door een nieuw stationsgebouw dicht bij de nieuwe tunnel. Een logisch gevolg daarvan is dat ook het busstation en de fietsenstalling verplaatsen,’ vertelt Jos.

Oriëntatie

De oriëntatie op het station verandert helemaal. Een verandering die veel impact heeft op de verschillende verkeersstromen van en naar het station. Jos: ‘Overzicht, de beleving van de gebruiker en helderheid in de ruimtelijke inpassing van de verschillende planonderdelen zijn van doorslaggevend belang voor het slagen van het plan.’

Jos vindt het een uitdagend project: ‘Procesmatig is de korte ontwerp- en bouwtijd bijzonder. Van het stedenbouwkundig ontwerp tot aan de definitieve oplevering neemt slechts drie jaar in beslag.’

Ingeschoven prefab-elementen

Afgelopen dagen werd het eerste tunnelsegment op zijn plaats geschoven tijdens een buitendienststelling van een aantal dagen. De spoormoot werd naast de uiteindelijke locatie gebouwd. ‘Het prefab-element bestaat uit de betonnen tunnelvloer, betonnen landhoofden en kolommen, spoorbakken en een perron; allemaal als één element,’ vertelt Jos.

Om het tunnelsegment op zijn plaats te kunnen schuiven werden eerst de sporen en bovenleidingen verwijderd en een groot gat gegraven. Vervolgens is het element – 6.800 ton zwaar – 45 meter opgeschoven. Toen het tunneldeel eenmaal op zijn plek lag zijn de sporen en bovenleiding weer teruggeplaatst. Precies op tijd voor de eerste trein op maandagochtend.

Meer informatie

De hele herinrichting van het stationsgebied is eind 2016 gereed. Via de website van station Harderwijk, het Twitteraccount @stationHK of de Facebookpagina kunt u de bouw volgen via foto’s, nieuwsberichten en een webcam.

LinkedIn Facebook Twitter Stumble Upon Delicious Digg More

Leave a Comment

Previous post:

Next post: